PRIVACYVERKLARING

Alumniplatform UvA Bridge

Voor de exploitatie van het Alumniplatform UvA Bridge, verwerkt Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de Universiteit van Amsterdam (‘wij’ of ‘we’) persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’). Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Als je na het lezen van deze Privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken voor de handelingen onder 2.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als jij je aanmeldt bij ons platform UvA Bridge (‘Platform’) vragen wij je om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze persoonsgegevens betreffen e-mailadres, biografische gegevens en opleidingsgegevens, en hebben wij nodig om onze diensten uit te voeren. Jouw persoonsgegevens worden gekoppeld aan het relatiebestand dat wij in beheer hebben. Dit doen wij om onze relatiegegevens up-to-date te houden en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, en om zo mogelijk contact te kunnen onderhouden.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in de volgende gevallen:

•  Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in het geval van een transactie;

•  Persoonsgegevens die je zelf aan je account toevoegt of aanpast, zoals je studie, faculteit, werkervaring, opleidingen en certificaten, hobby’s, woonplaats, en iedere andere informatie die je ter beschikking stelt;

•  Andere gegevens die je genereert of die horen bij je account en je gebruik van het Platform, zoals gebruik van de functionaliteit om een oproep te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde oproepen of je gebruik van de contactmogelijkheden bij een oproep;

•  Gegevens van jou als bezoeker van ons Platform. Zoals je websitebezoek en klikgedrag, IP-adres, duur en tijdstip van het bezoek van de website, gebruik van social media. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, het beveiligen en verbeteren van onze website en het verbeteren van onze dienstverlening;

•  Je kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier of door ons per mail of telefoon te benaderen.

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat onze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen je persoonsgegevens met externe dienstverleners om ons te helpen met de handelingen onder 2. Zo delen wij je persoonsgegevens met Hivebrite voor het beheer van onze website. Hivebrite is de leverancier van dit platform en ondersteunt ons in het beheer en onderhoud van UvA Bridge. Met Hivebrite en alle andere externe dienstverleners sluiten wij een verwerkersovereenkomst, waarin wij afspreken wat ze wel en (en vooral) wat zij niet met jouw persoonsgegevens mogen doen.

4. Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, komen wij contractueel overeen dat dit gebeurt op een veilige manier en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Zowel op organisatorisch als op technisch gebied hebben wij maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daar op basis van hun functie toe bevoegd zijn.

Wanneer we jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners delen, komen wij contractueel overeen dat zij net zo zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, neem dan contact met ons op.

6. Wat zijn je rechten?

Je mag te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te veranderen indien deze bijvoorbeeld onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit geldt niet voor de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons dat laten weten via relatiebeheer@uva.nl. Wij helpen je graag verder.

Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je via fg@uva.nl een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (‘FG’) van de Universiteit van Amsterdam. De FG is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). De FG handelt onafhankelijk en kan over jouw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.