(De winnaars van 2020; foto Monique Kooijmans)


De AUV-alumnusprijs is een jaarlijkse aanmoedigingsprijs van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging voor UvA-alumni die via een aansprekend project een bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren. De winnaar is een inspiratiebron voor anderen en geldt als een belofte voor de toekomst. De jury heeft dit jaar twee projecten genomineerd: Taal naar Keuze van Karijn Helsloot en De Kwekerij van Guy Wijnen. De AUV-alumnusprijs wordt uitgereikt tijdens de AUV-dag, dit jaar op zaterdag 6 november 2021.

 

Genomineerden

Aan de AUV-alumnusprijs is een geldbedrag verbonden, dat de winnaar in zijn project dient te investeren. Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of door iemand worden voorgedragen. Uit de voordrachten selecteert de jury maximaal tien genomineerden die kans maken op een jury- en een publieksprijs. De jury heeft dit jaar twee projecten genomineerd.

 

Eerste genomineerde: Karijn Helsloot

 

Taal naar Keuze – Karijn Helsloot

Stichting Taal naar Keuze draagt bij aan een taalvaardige jeugd, aan jongeren die naast het Nederlands en het Engels minimaal een andere taal machtig zijn in woord en schrift. Het gaat om een taal die zij zelf verkiezen te ontwikkelen, binnen het reguliere onderwijssysteem. Op dit moment verlaat slechts 50% van de leerlingen het Nederlandse onderwijs met drie of meer taaldiploma’s op zak, in tegenstelling tot wat het Europese taalbeleid bepleit. De variatie in talen is ook uitermate beperkt, in tegenstelling tot wat de Nederlandse onderwijswet mogelijk maakt en in tegenstelling tot wat de maatschappij in brede zin kenmerkt en behoeft. Wijzer geworden door Covid-19 biedt de stichting het taalonderwijs nu aan in hybride vorm: online én op school. Hiermee hoopt Taal naar Keuze leerlingen en scholen tegemoet te komen.

 

Tweede genomineerde: Guy Wijnen

 

De Kwekerij – Guy Wijnen

Stichting De Kwekerij stelt zich ten doel om studenten en young professionals tot bloei te brengen. Dat doen ze door inhoudelijke workshops en ontwikkeltrajecten aan te bieden op het gebied van relaties, vriendschap, levensvragen en persoonlijke ontwikkeling. Wat de programma’s van De Kwekerij uniek maakt, is dat ze altijd werken met mensen uit de doelgroep. Ze delen iets van hun persoonlijke ervaring en reflecteren aan de hand van verschillende perspectieven. De ervaring leert dan mensen de veiligheid, openheid en rust in de programma’s zeer waarderen. Een plek om tot bloei te komen!

 

Eerdere winnaars

De afgelopen jaren heeft de AUV-alumnusprijs bijgedragen aan een keur van projecten zoals het bieden van een opleiding aan arme jongeren in Honduras (educate.), het verbinden van vrijwilligers aan maatschappelijke organisaties en bedrijven (Deedmob) en het verbeteren van mondhygiëne van kinderen in Kaapstad (Healthy Teeth Challenge).

 

Winnaars AUV-alumnusprijs 2020

Winnaars AUV-alumnusprijs 2019
 


26 oktober 2021

Ander nieuws