Foto: Unsplash


In de 3-Minute-Thesis-Competition presenteren promovendi hun onderzoek in een video van maximaal drie minuten. Het doel is om hun onderzoek kort, bondig en pakkend te vertellen aan een niet-academisch publiek. Het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) sponsort de wedstrijd. 


Finale 

Promovendi van de faculteiten FNWI, FGW, FEB en FdR doen mee aan de wedstrijd. Van elke faculteit gaan de drie beste video’s naar de finale op dinsdag 7 september. Een jury bekijkt en beoordeelt de twaalf inzendingen en kiest daaruit een winnaar. Die krijgt €1000 en mag meedoen aan een internationale competitie.  

In de jury zitten Jan Lintsen (lid College van Bestuur UvA), Henriëtte van Oosterzee (directeur Bureau Communicatie) en een wetenschapsjournalist. De finale is op 7 september tussen 15.00 uur en 18.00 uur in de Law Hub (FdR, Roeterseiland). Aansluitend is er een borrel. 

 

3MT®-Competition

De 3-Minute-Thesis-Competition is ontwikkeld door de Universiteit van Queensland. Het is een jaarlijkse videowedstrijd die wordt gehouden aan meer dan 900 universiteiten in meer dan 85 landen wereldwijd. De deelnemers worden uitgedaagd hun promotieonderzoek in slechts drie minuten te presenteren voor een niet-academisch publiek.  

 

Alumni en samenleving

De UvA heeft meer dan 200.000 alumni. Met hun kennis, netwerken en organisaties helpen zij een brug te slaan tussen de UvA en de samenleving. De 3-Minute-Thesis-Competition draagt daaraan bij door wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek. In september berichten we over de uitkomst van de wedstrijd op UvA Bridge. 

 


23 augustus 2021

Ander nieuws