Alumni-beleid hoger onderwijs belangrijke sleutel tot ‘leven lang ontwikkelen'

Hoogleraar Andries de Grip spreekt afscheidsrede uit (bron: YouTube)

Leven lang ontwikkelen vraagt om een beter en meer strategisch alumni-beleid van hoger onderwijs-instellingen, zegt Andries de Grip, vertrekkend hoogleraar bij de Universiteit Maastricht. “Het past niet in onze samenleving, met snelle technologische ontwikkelingen, om te denken dat afgestudeerde studenten van 23 of 24 jaar oud klaar zijn met studeren.” 
 

Bron: ScienceGuide 
 

Onlangs sprak Andries de Grip, hoogleraar Bedrijfs- en Beroepsscholing en Arbeidsmarkt bij de Universiteit Maastricht, zijn afscheidsrede uit. Daarbij stond hij stil bij de wijze waarop professionals hun competenties op peil houden, de effectiviteit van leven lang ontwikkelen op de productiviteit en de duurzame inzetbaarheid van werkenden, de groepen die het moeilijker vinden om zich te blijven ontwikkelen, en de maatschappelijke infrastructuur rondom een leven lang ontwikkelen die Nederland nodig heeft om een sterke economie te blijven.   
 

Van leven lang leren naar leven lang ontwikkelen
De aandacht daarvoor richt zich niet meer voornamelijk op de scholingsparticipatie van werkenden, maar op het bredere belang van een goede leercultuur waarin zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van de noodzaak van een leven lang ontwikkelen. “Gemiddeld 91 procent van de leeractiviteiten die werkenden ondernemen heeft betrekking op de taken die zij uitvoeren”, schetste De Grip. “Daarnaast wordt er veel op informele wijze geleerd; deels van naaste collega’s, maar ook tijdens workshops, bij congressen en in informele netwerken.”  


Sleutelrol voor hoger onderwijs-instellingen 
“Nederland mist nog steeds een goede infrastructuur die een kennis samenleving nodig heeft om het menselijk kapitaal van de beroepsbevolking na het initieel onderwijs up to date te houden”, zei De Grip. Wat betreft de post-initiële scholing die bij een dergelijke infrastructuur hoort, ziet hij een duidelijke taak voor hoger onderwijs-instellingen. Zij zouden namelijk een veel grotere rol kunnen spelen in het actueel houden van de competenties van hun alumni dan ze nu doen. Dat vereist echter een strategisch alumni-beleid waarin een leven lang ontwikkelen centraal staat – iets wat er nu nog onvoldoende is, vertelt De Grip in gesprek met ScienceGuide.  

 

Alumnibeleid begint aan begin van studietijd 
Een goed beleid voor alumni begint echter niet pas nadat zij zijn afgestudeerd. “Een goed alumnibeleid begint al aan het begin van de studietijd”, benadrukt De Grip. Vanaf de start van de studie moet er worden gewerkt aan het gemeenschapsgevoel. “Het past niet in onze samenleving, met snelle technologische ontwikkelingen, om te denken dat afgestudeerde studenten van 23 of 24 jaar oud klaar zijn met studeren.”  

 

Wederzijds belang alumnibeleid 
Hoewel die institutionele empathie in de eerste plaats vanuit principe moet worden aangemeten, is het daarnaast iets dat zich op veel manieren kan terugbetalen, stelt De Grip. “Als het je lukt om een goed alumni-beleid op te bouwen, maakt dat jou als universiteit in onze dynamische kennissamenleving heel aantrekkelijk voor studenten.” 

 

Bekijk de afscheidsrede op YouTube 

 


8 juli 2021

Ander nieuws